1. 6. 2022 Den dětí

010

02 03 04 05 06 07 08 09 011 012

Na oslavu Dne dětí jsme uspořádali projektový den ve škole. V dopoledním bloku jsme se v první hodině všichni setkali a společně si zazpívali s doprovodem klavíru, ukulele i kytary. Krom klasických dětských písní jsme se naučili novou píseň „Svátek dětí.“

V druhé hodině měly děti možnost obcházet třídy a vyzkoušet si nachystané hry, mezi kterými byl hod kolíčků do košíčků dle barev, rozpoznávání struktur povrchu se zavázanýma očima, nabírání čudlíků lžící a umísťování do nádobek dané barvy. V jiných třídách si děti mohly zahrát Kimovu hru nebo zkusit si otestovat svoje znalosti při rozpoznávání přírodnin a živočichů žijících u nás. Mezi další přichystané hry patřily kuželky nebo stolní labyrint.

Poslední hodina byla věnována tvoření. Každá třída tvořila něco jiného a děti si mohly vyzkoušet, co je zrovna lákalo. Byla zde možnost vytvořit si balón z papíru, většího motýlka s bonbónky, menšího motýlka s lízátkem, větrník nebo tužkovník.

V mateřské škole byla příležitost si vytvořit rozvíjející se poupátko na vodě. Děti vystřihly květ, který složily a poté jej sledovaly, jak se rozvíjí v míse s vodou.

V odpoledním bloku byl projektový den realizován v areálu přilehlého lesoparku, kde probíhaly soutěže zaměřené na rozvoj rozličných schopností a dovedností. V lesoparku byla rozmístěna stanoviště. Žáci na nich plnili úkoly. Ty byly zaměřeny na rozvoj pohybových dovedností, koordinačních schopností, rozumových schopností a sociálních dovedností. Po ukončení programu dětského dne proběhlo závěrečné vyhodnocení aktivit na stanovištích a dětem byly rozdány odměny.