13. 10. 2021 Návštěva zahraničních studentů Ostravské univerzity v naší škole

erasmus_2

Erasmus_1

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity vzdělává v rámci programu Erasmus zahraniční studenty v oboru Speciální pedagogika. Studenti z několika evropských států projevili zájem o návštěvu v naší škole. V doprovodu Mgr. Edity Satinské, Ph.D. z Katedry speciální pedagogiky si prohlédli prostory školy a seznámili se s historií a chodem celé organizace. Ve společné diskuzi pak měli řadu otázek k obsahu výuky, využívání speciálních pomůcek či spolupráci školy s pracovníky Sanatorií Klimkovice. Návštěvu hodnotili jako velmi přínosnou pro své studium a školu jako ojedinělé zařízení, které ve svých rodných zemích nemají.