27. 5. 2022 Metodické setkání ředitelů škol

IMG_20220527_112457x

IMG_20220527_112534x IMG_20220527_112546x IMG_20220527_111149x IMG_20220527_105422x

V ZŠ a MŠ při lázních, Klimkovice se dne 27. 5. konalo další Metodické setkání ředitelů škol a jejich zástupců spolupracujících v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako host se akce zúčastnila Ing. Bc. Gabriela Rumíšková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Odborného léčebného ústavu Metylovice. Setkání bylo zahájeno společnou prohlídkou prostor školy při lázních. Poté následovalo jednání účastníků k připravované novele vyhlášky 75/2005 Sb. a dalším právním předpisům v oblasti školství. Důležitou součástí setkání bylo také sdílení zkušeností z oblasti speciálního školství. Setkání bylo zakončeno prohlídkou vybraných rehabilitačních místností Dětské léčebny Sanatorií Klimkovice, kterou zúčastněné provedla paní Lucie Willaschková, vedoucí fyzioterapie. Děkujeme vedení a zaměstnancům lázní za spolupráci při přípravě této akce.