29. 3. 2023 Projektový den ve škole – Velikonoce

IMG20230329075611

IMG20230329075137 IMG20230329103604 IMG20230329082909 IMG20230329083021 IMG_20230329_104241x IMG_20230329_084157x

Projektový den byl zahájen tradičně s žáky MŠ a 1.stupně ZŠ. Velikonoční atmosféru jsme navodili povídáním o svátcích jara a zpěvem s doprovodem klavíru i kytary. Děti se naučily novou píseň o měsíci dubnu a rozhýbaly ruce při zpěvu písní s pohybem. Po krátké přestávce se děti pustily do práce. Prostřídaly se na třech stanovištích, kde pekly perníčky, vyráběly zápichy z papíru, vajíčka zdobená vlnou a korálky a velikonoční zajíce z papírových tácků.

Žáky 2.stupně čekalo zdobení perníků, pletení pomlázek z proutí a výroba závěsné dekorace z přírodnin. Projektový den pokračoval prezentací o velikonočních zvycích a tradicích v Anglii a v Guatemale. Na závěr si žáci ověřili své znalosti ve velikonočním kvízu.

Celý den vládla příjemná pracovní atmosféra, žáci se s chutí zapojovali do všech aktivit a měli radost z povedených výrobků.