Beseda Renarkonu na téma Závislosti na sociálních sítích

Ve středu 18. 9. se žáci 6.-9. třídy zúčastnili besedy o netolismu (chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi které jsou počítány televize, video, počítačové hry, mobilní telefon nebo práce či zejména zábava na internetu), kterou pořádala organizace Renarkon, specializující se na různé druhy závislosti.

Žáci si sestavili pyramidy, kam vepisovali slova, která jsou pro ně spojena s pocitem bezpečí, jsou důležitá v životě, představují pro ně důležité hodnoty. O napsaném se potom živě diskutovalo a srovnávalo se s pyramidou člověka závislého na počítači.

Zamýšleli se také nad tím, jaká je úloha sociálních sítí, v čem mohou pomoci a kdy mohou ublížit.

Žáci se přesvědčili na řadě příkladů, co všechno se může stát a jak se může změnit život člověka, pokud se nechá počítačem ovládat.

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde