Beseda s knihovnicí

Knihovnice-večerníček (5)

Knihovnice-večerníček (10) Knihovnice-večerníček (3) Knihovnice-večerníček (2) Knihovnice-večerníček (1)

Dne 8. 10. 2015 proběhla beseda s paní Hurníkovou, knihovnicí z Vřesiny. Žáci 1. stupně poznávali známé postavičky z Večerníků a povídali si o nich.

Žáci 2. stupně soutěžili v poznávání postav z pohádek a tím si zavzpomínali na své dětské předškolní období.

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain