BESEDA S POLICIÍ ČR

Policie ČR - listopad 2015 (2)

Policie ČR - listopad 2015 (13) Policie ČR - listopad 2015 (12) Policie ČR - listopad 2015 (9) Policie ČR - listopad 2015 (5)

Ve středu 4. listopadu 2015 k nám do školy přišli besedovat příslušníci státní policie. Pro první stupeň měli připraveno povídání o práci policie, ukázali nám, jaké stejnokroje nosí příslušníci jednotlivých útvarů policie, zopakovali  jsme si důležitá telefonní čísla a nejvíce se nám líbila ta část besedy, kdy jsme mohli nahlédnout do “ kouzelného “ kufříku, ve kterém byla také sada na odebírání otisků
prstů.

Pro II. stupeň bylo zvoleno téma trestní zodpovědnosti pro mladistvé, probrali jsme také kyberšikanu, násilné trestné činy a dozvěděli se mnoho nových a užitečných informací.

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde