Category Archives: Školní akce 2012/2013

Výlet do knihovny

 Ve středu 19. 6. jsme navštívili s žáky 4.-9. tříd městskou knihovnu v Klimkovicích, kde nás čekala beseda o regionálních spisovatelích. Žáci mohli nahlédnout do knih J. Glazarové, H. Salichové, J. Balabána, M. Kavalčíka („Rudy z Ostravy“) nebo do knihy dosud neodhaleného autora

Výstava biblí v klimkovickém zámku

Výstava biblí v klimkovickém zámku Ve středu 29. května 2013 jsme se s žáky II.stupně vydali do Klimkovic, kde se v místním zámku zastavila putovní výstava Svět bible. Velmi příjemný průvodce nás krátce seznámil s historií Bible a povykládal nám

Dolní oblast Vítkovic – exkurze žáků II.stupně 15. května 2013

Ostrava se vždy prezentovala jako město těžkého průmyslu a uhlí, a přestože v současnosti už je situace trochu jiná, vrátit se v čase je možné v areálu vítkovických vysokých pecí. V bývalé energetické ústředně – U6 vzniklo Technické muzeum “

Mobilní planetárium

 Dne 13.5.013 žáci naší školy zhlédli program Mobilního planetária, jehož vedoucí přivezl celou aparaturu a nafukovací stan. Žáci postupně ve 3 skupinách viděli pohádku o planetách a souhvězdích nebo naučný film o Vesmíru a jeho vývoji. Oba programy žáky velmi

Den Země

IMG_2340

V dubnu už tradičně slavíme Den Země – v letošním roce jsme pro žáky I.stupně připravili dopoledne plné her a soutěží. Děti se rozdělily do soutěžních družstev a plnily úkoly na stanovištích (z důvodu  špatného počasí ve třídách). Poznávaly luční

Velikonoční dílna

Příroda se začíná pomalu probouzet k životu, brzy tady budeme mít svátky jara. Jako každoročně i letos děti a učitelé vyráběli nejrůznější výrobky k Velikonocům. Týden před Velikonocemi se potom uskutečnila prodejní výstava na kolonádě Sanatorií.

Vernisáž

Ve středu 27. 2. 2013 se žáci 6.-9.ročníku (celkem17) zúčastnili vernisáže v knihovně v Klimkovicích pod názvem „9 knih a 9 tváří tvé fantazie“. Motem bylo „Jedinou hranicí je tvá fantazie“.  Se zájmem až zaujetím si žáci poslechli příjemné povídání umělce p.

Vánoční dílna

Školou se line vůně perníků, Vánoce se pomalými krůčky blíží. Jako každý rok i letos jsme pro děti připravili materiál a nápady pro vánoční dílnu. Pekli a zdobili jsme perníčky, vyráběli čerty a anděly z různých materiálů, tvořili krásná přáníčka s využitím

S BATMANEM V KNIHOVNĚ

V deštivém a nevlídném počasí jsme se 16. října vydali s dětmi z prvního stupně na besedu do knihovny v Klimkovicích. Paní knihovnice nás uvítala, zeptala se, z kterých míst České republiky jsme přijeli do lázní, a když jsme se

Prožitkový program zaměřený na komunikaci

Dne 4.10. 2012 Centrum primární prevence RENARKON připravilo pro žáky III. a IV. třídy prožitkový program zaměřený na komunikaci.