DEN DĚTÍ – 1.6. 2016

Den dětí se rozhodlo oslavit i počasí a nachystalo pro nás krásný den se sluníčkem.

Vydali jsme se s dětmi prvního stupně do venkovního amfiteátru v lázních a rozdělili se do družstev. Paní učitelky nám nachystaly řady úkolů – luštili jsme Kimovu hru, poznávali jsme naše stromy podle listů, určovali jsme dopravní značky. Na závěr jsme všichni dostali sladkou odměnu.

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich