Kontakty

Základní škola a Mateřská škola při lázních,
Klimkovice, příspěvková organizace
Hýlov 24
742 84 Klimkovice
IČ: 70640696

název datové schránky: Základní škola a Mateřská škola při lázních
identifikátor datové schránky: hbpcp4e

elektronická podatelna: ZMKLI@po-msk.cz (jen pro úřední korespondenci)
Velikost zprávy: 20MB
Podporované formáty: DOC, DOCX, GIF, JPEG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO

ředitelka:
Mgr. Kamila Králová
tel.: 556 422 581, 730 598 638
email: kamila.kralova@skola-jsk.cz

zástupkyně ředitelky:
Mgr. Nikol Hrabálková
tel.: 556 422 579, 731 147 494
email: nikol.hrabalkova@skola-jsk.cz

sekretariát:
kontaktní osoba: p. Jana Vaňková
tel.: 556 422 580
email:jana.vankova@skola-jsk.cz


školní družina a klub:
Bc. Marie Lindovská
tel.: 556 422 575
 
mateřská škola:
Dis. Anna Jančíková
tel.: 704 611 282

Školská rada:
1. Mgr. Bohuslava Žídková – volena pracovníky školy
2. Ing. Júlia Vlčková – jmenována radou kraje
3. Petra Marková – zástupce nezletilých žáků, jmenována ředitelkou školy