Matematický klokan

Někteří žáci naší školy se zapojili do řešení mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan (http://matematickyklokan.net/). Žáci řešili úlohy ve 4 kategoriích: Cvrček (2. – 3. ročník), Klokánek (4. – 5. ročník), Benjamín (6. - 7. ročník) a Kadet (8. – 9. ročník). Soutěž má dva hlavní cíle. Jedním z nich je popularizace matematiky, a to nejen mezi žáky, ale i mezi rodiči. A druhým z nich je možnost vyhledávat děti přemýšlivé, díky specifickému výběru úloh.

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich