Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace, se sídlem Hýlov 24, 742 84 Klimkovice, IČO: 70640696 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Základní školy a Mateřské školy při lázních, Klimkovice, příspěvkové organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Základní školou a Mateřskou školou při lázních, Klimkovice, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou a Mateřskou školou při lázních, Klimkovice, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou a Mateřskou školou při lázních, Klimkovice, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou a Mateřskou školou při lázních, Klimkovice, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škole a Mateřské škole při lázních, Klimkovice, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Základní škole a Mateřské škole při lázních, Klimkovice, příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Základní školy a Mateřské školy při lázních, Klimkovice, příspěvkové organizace:
  název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
  IČ: 25884646,
  sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
  kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
 • Odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Petr Szotkowski, telefon: 739 457 964
„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde