BESEDA S POLICIÍ ČR

Policie ČR - listopad 2015 (2)

Ve středu 4. listopadu 2015 k nám do školy přišli besedovat příslušníci státní policie. Pro první stupeň měli připraveno povídání o práci policie, ukázali nám, jaké stejnokroje nosí příslušníci jednotlivých útvarů policie, zopakovali  jsme si důležitá telefonní čísla a nejvíce se

Beseda s knihovnicí

Knihovnice-večerníček (5)

Dne 8. 10. 2015 proběhla beseda s paní Hurníkovou, knihovnicí z Vřesiny. Žáci 1. stupně poznávali známé postavičky z Večerníků a povídali si o nich. Žáci 2. stupně soutěžili v poznávání postav z pohádek a tím si zavzpomínali na své dětské předškolní období.

BESEDA V KNIHOVNĚ – 16. 6. 2015

DSC03772

Před koncem školního roku jsme zamířili s žáky prvního stupně do klimkovické knihovny, která byla letos oceněna titulem Knihovna přátelská k dětem v rámci celorepublikové soutěže. Paní knihovnice si pro nás připravila povídání o tom, co je to komiks, kde

Výstava o Bibli

DSC03766

  Dne 26. 5. 2015 navštívili žáci 6. – 9. ročníků výstavu o Bibli v kostele sv. Trojice v Klimkovicích. Průvodce zajímavě vyprávěl o různých vydáních Bible, o obsahu i zajímavostech. Žáci měli možnost prohlédnout si ukázky i obrázky z té doby.

Beseda s pamětníkem II.světové války Luďkem Eliášem

DSC03762

K letošnímu 70.výročí II.světové války jsme oslovili pana Luďka Eliáše, který tuto nelehkou dobu prožil jako vězeń terezínského ghetta, koncentračního tábtbora Osvětim a Sachsenhausen. Ačkoliv je panu Eliášovi už 92 let, stále objíždí se svým svědectvím základní a střední školy, aby

Kronikář pan Pilich

DSC03746

30. dubna byl v naší škole kronikář města Klimkovic pan Pilich. Ten žákům přiblížil události před 70. lety, kdy byly osvobozovány Klimkovice a poslední boje o Ostravu. Své zajímavé a poučné vyprávění dokumentoval autentickými fotografiemi. Na závěr besedy byl žákům

Beseda s kosmetičkou

???????????????????????????????

Dne 9. dubna 2015 jsme pozvali do naší školy paní Hanku Strakošovou, která v Klimkovicích provozuje kosmetické studio. V úvodní prezentaci jsme si zopakovali znalosti z přírodopisu – z čeho se skládá lidská kůže, jakou má funkci, proč je o ni třeba pečovat. Potom

Velikonoční výstava

DSC03648

30. – 31. 3. proběhla prodejní výstava na kolonádě Sanatorií Klimkovice. Zde jsme prezentovali výrobky, které jsme vytvořili pro zpříjemnění atmosféry Velikonoc.

Velikonoční dílna

DSC03628

Velikonoce se kvapem přiblížily, proto nastal pravý čas uskutečnit velikonoční dílnu. Děti pekly oblíbené perníčky, vyráběly velikonoční ozdoby, zápichy a přáníčka. Ruky k dílu přiložili zaměstnanci školy, abychom jsme vše mohli společně prezentovat na každoroční výstavce.

PROJEKTOVÝ DEN – VÁNOCE

IMG_4696

  Vánoce už netrpělivě přešlapují za dveřmi a my jsme si dobu těšení zpříjemnili projektem, který jsme věnovali těmto svátkům. Povykládali jsme si o původu adventu, připomněli si některé vánoční tradice a obyčeje od pohanů až po křesťany, zazpívali si

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich