EU peníze do škol

EU peníze do škol

Zahájení  1. 9. 2011 předpokládané ukončení 28. 02. 2014

Celková výše dotace:  638 719  Kč

Využití dotace – obnovení zastaralé PC techniky včetně pořízení PC s dotykovou obrazovkou pro pohybově znevýhodněné žáky  i pro žáky mentálně retardované, vytvoření sad digitálních učebních materiálů a možnost jejich sdílení, rozvoj  čtenářských dovedností, rozvoj znalostí o reáliích zemí, ve kterých se hovoří anglicky.

Šablony

  • I/1  Individualizace výuky pro zvýšení  efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků  v  1. – 5. ročníku ZŠ

Zavedením dalších dvou vyučovacích hodin JČ  chceme zlepšit čtenářské dovednosti žáků 1.-5. roč.   ZŠ (ve dvou skupinách), zvýšit schopnost porozumění textu a orientace v něm a interpretaci přečteného literárního textu, zdokonalit přednes a  výrazné čtení žáků. Při výuce bude uplatňován individuální přístup k žákům. U žáků, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, budou využívány alternativní komunikační metody a techniky (dotyková obrazovka, komunikační počítačové programy, komunikátory, piktogramy).

  • II/1 Individualizace výuky cizích jazyků (zvyky a reálie anglicky hovořících zemí) 8. – 9. ročník ZŠ

Zavedením další vyučovací  hodiny chceme zvýšit znalosti žáků o reáliích anglicky hovořících zemí (zejména Velké Británie), vzbudit u žáků zájem o cizí jazyk, poznávat smysl učení se cizím jazykům, podpořit aktivity žáků ve studiu jazyka a jejich individuální schopnosti, dopřát i slabším žákům možnost úspěchu, podpořit aktivní užívání cizího jazyka v mluvené i psané formě.

  • II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (4 hodinový kurz DVPP)

Jedna vyučující absolvuje metodický kurz anglického jazyka

  • II/4 Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků

Jedna vyučující absolvuje roční kurz anglického jazyka.

  • III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT technologií

Vypracujeme 3 sady digitálních učebních materiálů (DUMů), tj.  3×60=180 vzdělávacích digitálních učebních  materiálů v  Matematice, Anglickém jazyce, Německém jazyce, Dějepise, Přírodopise, Fyzice, Informatice. Pomocí nich chceme dosáhnout větší efektivitu samostatné práce žáků a možnost využití materiálů nejen žáky, jejich autory ale i jejich kolegy.

  • III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Vyučující absolvují 3 x 2 = 6 akreditovaných vzdělávacích kurzů ICT (6 čtyřhodinových kurzů)

Do projektu byli zapojeni všichni vyučující  ZŠ.

Šablona I/1

Individualizace výuky pro zvýšení  efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků    v  1. – 5. ročníku ZŠ

ukončeno 28. 2. 2013

 

Šablona II/1

Individualizace výuky cizích jazyků (zvyky a reálie anglicky hovořících zemí)

9. ročník ZŠ

ukončeno 28. 2. 2013

 

Šablona II/3

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (4 hodinový kurz DVPP)

ukončeno 30. 6. 2013

Jedna vyučující absolvovala kurz „Angličtina živě a prakticky“.

 

Šablona II/4

Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků

ukončeno 30. 6. 2013

 

Jedna vyučující absolvovala roční kurz „Angličtina pro pedagogické pracovníky DVPP – mírně pokročilí A2

 

Šablona III/2

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT technologií

ukončeno 30. 9. 2013

Bylo zpracováno 180 digitální učebních materiálů (DUMů) v Matematice, Anglickém jazyce, Německém jazyce, Dějepise, Přírodopise, Fyzice, Informatice – anotace jednotlivých materiálů viz soubor „Anotace zpracovaných DUMů“.

Konkrétní DUM zašleme e-mailem na vyžádání.

 

Šablona III/3

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

ukončeno 30. 6. 2013

6 pedagogů absolvovalo 4 hodinový kurz „Dotyková zařízen ve výuce“