Inovace ve vzdělávání

Inovace_OPJAK-1
Projekt Inovace ve vzdělávání reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004939 je financován v rámci výzvy OP JAK Šablony pro ZŠ a MŠ.

Období realizace: 08/23 – 12/25

Získané finanční prostředky: 714 175,- Kč