Vzdělávání bez hranic II

Projekt Vzdělávání bez hranic II reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020173 je financován v rámci výzvy Šablony pro ZŠ III.

Realizace projektu: 08/2021 – 06/2023

Získané finanční prostředky: 287 444 Kč