S BAJKAMI V KNIHOVNĚ – 25.6.2014

Snímek 057

Snímek 054 Snímek 055 Snímek 051 Snímek 049 Snímek 058

Těsně před koncem školního roku jsme se vydali s žáky prvního stupně

do knihovny v Klimkovicích. Paní knihovnice si pro nás tentokrát připravila

besedu na téma Bajky. Seznámili jsme se s nejdůležitějšími tvůrci bajek –

Ezopem, La Fontainem nebo Krylovem, podívali se na Bajku o myšce a lvovi

a povykládali si o tom, jaké vlastnosti zvířata většinou v bajkách mají.

Po krátké přípravě pak dva naši žáci sehráli krátkou dramatizaci bajky o lišce a čápovi. Na závěr besedy si pak děti mohly prohlédnout řadu knih, a to nejen s bajkami.

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich