Seminář somatopedické společnosti

somspol 2

 

 

 

 

 

Somatopedická společnost,

 Základní škola při zdravotnickém zařízení

a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice

Vás zvou na seminář

„Problematika péče o děti ve zdravotnických zařízeních

 multidisciplinárním pohledem“

 

25. – 26. 9. 2014        Dětská léčebna Sanatorií Klimkovice

 

 

 

25. 9. 2014       Ubytování účastníků v penzionech U Hasičů, U Peršana, Karolina

 

17,30 – 18,15       „Bazén“ pro objednané účastníky semináře – budova A sraz v 17,15 u recepce (hradí si každý sám)

 

Diskuze, večeře

 

 

26. 9. 2014      Společenský sál dětské léčebny Sanatorií Klimkovice

 

9,00 – 9,30         Prezence  – recepce budova B (dětská léčebna)

 

9.30 – 10.00       Zahájení semináře, informace o činnosti Somatopedické společnosti, 20 let školy

                              Doc. PaedDr. Vanda Hájková – předsedkyně SOMSPOL        

                              Mgr. H. Hrbáčová – ředitelka ZŠ při zz a MŠ při zz, Klimkovice

 

10.00 – 10.30      KLIM-THERAPY, PANat – novinky v léčbě pohybových poruch v Sanatoriích Klimkovice

                               MUDr. Eva Kubíčková vedoucí lékařka dětské léčebny Sanatorií Klimkovice

 

10.30 – 10.50      Logopedická péče o děti v Sanatoriích Klimkovice

                               Mgr. H. Rychetská, Mgr. M. Zatloukalová – logopedky sanatorií Klimkovice

 

10.50 – 11.10       Reakce na zátěž a na změnu u dětí ve zdravotnickém zařízení

                               Mgr. Naděžda Bartošíková – psycholog SPC – Základní škola, Ostrava-Zábřeh,                                                              Kpt. Vajdy 1a

 

11.10 – 11.40       Přestávka – občerstvení, výstavka žákovských prací v sále

 

11.40 – 12.00       Některé aspekty práce s dětmi hospitalizovanými na dětské psychiatrii v Kroměříži                                       PhDr. Mgr. Emílie Dvořáčková – ředitelka ZŠ a MŠ při zz Kroměříž

 

12.00 – 12.20       Pedopsychiatrická péče v režimu lůžkového oddělení Psychiatrické nemocnice Opava

                               MUDr. Dana Trávníčková – primářka dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Opava

 

12.20  -12.40       Pedagogické přístupy k dětem s psychiatrickými diagnózami                                          

                              PaedDr. Karla Vítková – ředitelka ZŠ při zz a MŠ při zz, Opava

 

12,40 – 13,00       Terapeutické možnosti a limity u ADHD v kombinaci s jinou poruchou

                                PhDr. Nora Gavendová -pedagog – terapeut ZŠ při zz a MŠ při zz, Opava          

 

13,00 – 14.00      Diskuze, prohlídka školy, závěr

 

15,45 – 17,15      „Jodobromová koupel a sauny“ pro objednané účastníky semináře – budova A sraz u  recepce                              v 15,30 (hradí si každý sám)

 

                              

 

 

                                                                    

 

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde