Školní klub

Nemalou měrou ke komplexní rehabilitaci žáků přispívá školní klub, který umožňuje v době, kdy žáci nemají školu ani rehabilitaci smysluplné trávení volného času.

Ve školním klubu, který je v provozu od 7,30 do 14:00 hod., u žáků v rámci arteterapie rozšiřujeme schopnosti fantazie, tvořivosti a spolupráce a snažíme se zmírňovat jejich psychické napětí a podporovat rozvoj mezilidských vztahů. Dále se žáci věnují zájmové činnosti, pomocí deskových her, prací se stavebnicemi, práci s tabletem a PC rozvíjejí logické myšlení a kreativitu. Mohou rozvíjet své výtvarné dovednosti, jemnou motoriku a fantazii při zpracování různých materiálů (papír, látky, kůže, bavlnky, korálky).

Místnost školního klubu je kvalitně vybavena množstvím hraček, her, stavebnic, multimediální technikou. V rámci místnosti je vymezen prostor pro individuální činnosti a relaxaci.