Školní klub školní družina

Nemalou měrou ke komplexní rehabilitaci žáků přispívá školní klub a školní družina, které umožňují v době, kdy žáci nemají školu ani rehabilitaci smysluplné trávení volného času.

Ve školním klubu, který je v provozu od 7,30 do 9,45 hod. (pro žáky ZŠ od 11 do 15 let), u žáků v rámci arteterapie rozšiřujeme schopnosti fantazie, tvořivosti a spolupráce a snažíme se zmírňovat jejich psychické napětí a podporovat rozvoj mezilidských vztahů.

Ve školní družině, která je v provozu od 9,50 do 14,00 hod. (pro žáky ZŠ do 11 let a žáky ZŠ praktické a ZŠ speciální) žáci relaxují, věnují se zájmové činnosti, rozvíjejí své výtvarné dovednosti a jemnou motoriku při zpracování různých materiálů, které zajišťujeme sponzorsky (papír, látky, kůže, bavlnky, korálky).

Uvítáme, když nám rodiče dětí přivezou zbytky různých materiálů, které využijeme při výtvarných činnostech.