Školní klub školní družina

Nemalou měrou ke komplexní rehabilitaci žáků přispívá školní klub a školní družina, které umožňují v době, kdy žáci nemají školu ani rehabilitaci smysluplné trávení volného času.

Ve školním klubu, který je v provozu od 7,30 do 9,45 hod., u žáků v rámci arteterapie rozšiřujeme schopnosti fantazie, tvořivosti a spolupráce a snažíme se zmírňovat jejich psychické napětí a podporovat rozvoj mezilidských vztahů.

Ve školní družině, která je v provozu od 9,50 do 14,00 hod., se žáci věnují se zájmové činnosti, pomoci deskových her, prací se stavebnicemi, práci s tabletem a PC rozvíjejí logické myšlení a kreativitu. Mohou rozvíjet své výtvarné dovednosti, jemnou motoriku a fantazii při zpracování různých materiálů (papír, látky, kůže, bavlnky, korálky).

Místnost školního klubu a školní družiny je kvalitně vybavena množstvím hraček, her, stavebnic, multimediální technikou. V rámci místnosti je vymezen prostor pro individuální činnosti a relaxaci.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich