Školní klub školní družina

Nemalou měrou ke komplexní rehabilitaci žáků přispívá školní klub a školní družina, které umožňují v době, kdy žáci nemají školu ani rehabilitaci smysluplné trávení volného času.

Ve školním klubu, který je v provozu od 7,30 do 9,45 hod. (pro žáky ZŠ od 11 do 15 let), u žáků v rámci arteterapie rozšiřujeme schopnosti fantazie, tvořivosti a spolupráce a snažíme se zmírňovat jejich psychické napětí a podporovat rozvoj mezilidských vztahů.

Ve školní družině, která je v provozu od 9,50 do 14,00 hod. (pro žáky ZŠ do 11 let a žáky ZŠ praktické a ZŠ speciální) žáci relaxují, věnují se zájmové činnosti, rozvíjejí své výtvarné dovednosti a jemnou motoriku při zpracování různých materiálů, které zajišťujeme sponzorsky (papír, látky, kůže, bavlnky, korálky).

Uvítáme, když nám rodiče dětí přivezou zbytky různých materiálů, které využijeme při výtvarných činnostech.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich