PROJEKT – ŽIVOT A DOBA KARLA IV.

23.5 Karel IV (4)

23.5 Karel IV (9) 23.5 Karel IV (8) 23.5 Karel IV (6) 23.5 Karel IV (5) 23.5 Karel IV (2)

K 700.výročí narození Karla IV. jsme 23.5.2016 uspořádali projektový den.Pomocí zábavných animovaných filmů jsme se dozvěděli zajímavosti ze života tohoto panovníka, zjistili jsme, kolik měl žen a dětí, jaký byl jejich osud, zopakovali jsme si znaky gotického slohu, poznávali nejslavnější stavby z Karlovy doby.

Součástí projektu byly i soutěže a kvízy – museli jsme rozluštit názvy středověkých řemesel, vypátrat v jídelním lístku ze dvora Karla IV. s kterými jídly se tento panovník nemohl setkat ( brambory, rýže, rajčata..) luštili jsme křížovky a doplňovačky.

Na závěr projektu jsme vytvořili portrét „ největšího Čecha“.

Projekt nás zaujal, protože nás zajímavou a zábavnou formou provedl dobou Karla IV. a přinesl nám mnoho nových poznatků.

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde