eTwinning

Co je to eTwinning 

V roce 2005 vyhlásila evropská komise tuto aktivitu s cílem spojovat evropské školy.

Nabízí žákům i učitelům možnost přímého kontaktu s žáky z různých míst Evropy za použití moderních počítačových programů dostupných na internetu a v softwarové výbavě počítačů: blog, power-point, e-mail, skype, ICQ, videoprojekce, chat, ale také kresby, fotografie apod.

Učitelé i žáci si rozšiřují znalosti, dozvídají se nové poznatky o kultuře, zvycích, komunikují v cizím jazyce.

Více o eTwinningu na www.etwinning.cz nebo www.etwinning.net

Jak jsme začali

Naše kolegyně Mgr. Jana Kučerová se v roce 2008 zúčastnila Semináře eTwinning I. v Ostravě, kde se poprvé seznámila s touto aktivitou učitelů v Evropě. Svým entuziasmem a energií se stala ininciátorem tvorby projektů eTwinning v naší škole. Oslovila tak i ostatní kolegyně k aktivnímu zapojení do eTwinning projektů. Mgr. Jana Kučerová působí od školního roku 2009/2010 na jiné škole a jistě i tam propaguje spolupráci evropských škol, učitelů i dětí a mládeže.

Naše projekty a úspěchy

Naše škola se do projektů eTwinning zapojila v roce 2008 po kontaktním semináři učitelů České a Slovenské republiky a Polska v polské Suche Beskidske. První projekt nesl název Veselá matematika. Projekt byl určen žákům druhého stupně základní školy. Spolupracovali jsme s polskými a slovenskými partnery. Náš společný projekt byl oceněn v dubnu 2009 v národním kole udělením certifikátu eTwinning quality Label. Tento projekt jsme přihlásili do evropské soutěže a obdrželi jsme evropský certifikát kvality – European Quality Label v říjnu 2009. Výstupy tohoto projektu můžete vidět na http://vesela-matematika.webnode.cz

 

V dalších dvou projektech se děti zajímaly o oslavy vánoc v jiných zemích. Proběhly projekty s názvy Christmas time a Christmas Tree. Fotografie z těchto projektů můžete vidět zde.

Děti mateřské školy si v roce 2009 vyzkoušely spolupráci s dětmi ze Slovenska a Polska v projektu „Dobrý den, podívej se z okna ven“.

V současné době probíhají dva projekty. Děti základní školy pracují od října 2009 na projektu „Matematika hravě“ spolu se slovenskými dětmi a učitelky z mateřské školy se s dětmi zapojily do projektu „Cez okienko“ se slovenskými a polskými mateřskými školami.

eTwinning Maraton

Již v roce 2008 jsme se zúčastnili eTwinning Maratonu. Této aktivity se účastní mnoho subjektů z celé republiky. Každá škola má na vstup do projektu vyhrazeno jen několik hodin. V logu eTwinning jsou dva panáčci – žlutý a modrý. V eTwinning maratonu tito reprezantanti cestují pomyslně Českou republikou a navštěvují školy do maratonu přihlášené. Cestou plní různé úkoly.

V roce 2009 znělo zadání takto:

„S vaší pomocí chceme vybudovat české eTwinning městečko. Každá zúčastněná škola tam bude mít svoji vlastní stavbu. Do ní si může pozvat na návštěvu své projektové partnery, přátele i rodiče.

Vezměte si k ruce výtvarné potřeby a pusťte se do práce! Zahrajte si na eTwinning architekty a nvrhněte eTwinning stavbu. Vyfoťtte si ji a napište, co vní chcete mít, koho do ní pozvete. Už teď se těšíme na shledání s Vámi a Vašimi návrhy. Fotografie a texty vkládejte na blog. Nezapomeňte přidat i nějakou hádanku pro školu, která po Vás přebírá štafetu:-)

Jak se se stavbou našeho domu popraly děti v Sanatoriích Klimkovice můžete vidět zde.

 

 

Letní dílny pro učitele

Učitelky zapojené do eTwinning aktivit se stále vzdělávají v možnostech využití IT technologií pro zkvalitnění a zpestření výuky dětí. V roce 2008 se letní dílny v Trutnově zúčastnily Mgr. Helena Hrbáčová a Mgr. Jana Kučerová. V roce 2009 se letní dílny v Trutnově zúčastnily Mgr. Karla Ondráčková a Mgr. Libuše Turečková. I tady probíhala intenzívní výuka. V rámci skupin si účastníci vyzkoušeli, jak navázat kontakt se zahraniční školou a jak zpracovávat společné úkoly. Fotografie můžete vidět na této stránce.

 

eTwinning maraton 18.10.-26.10.2010

Říjen není jen měsícem barevného listí, ale letos již potřetí obdobím, ve kterém se naše škola účastní Maratonu eTwinningu pořádaného Národním podpůrným střediskem pro eTwinning v Praze.V prvních dvou ročnících byly úkoly Maratonu zaměřeny na putování panáčků z loga eTwinningu. Modrý a Žlutý navštěvovali postupně jednotlivé školy a města, účastnili se nočních dobrodružství i bláznivých výletů.

Akce byla letos zaměřena na multilinguálnost Evropy a probíhala štafetovým způsobem. Škola,která byla v Maratonu před námi,poslala popis fantaskního zvířete v některém z jazyků EU –pro nás to byla norština ( jazyk vybíralo NNS) a naši maratónci museli popis přeložit a zvířátko libovolnou technikou ztvárnit.Pak jsme vymysleli svoji příšerku a v portugalštině ji poslali další škole.Spolupracovali jsme se ZŠ gen.Píky a své zvíře poslali na ZŠ Tymákova. Na blog jsme umístili krátkou zprávu a fotografie z akce. Vy si můžete fotografie prohlédnout zde.

 

Dobrý den, podívej se z okna ven

V březnu 2011 ukončíme práci na projektu mateřských škol s výše uvedeným názvem. Administrátor projektu požádal o udělení certifikátu kvality tomuto projektu. Projekt probíhal od listopadu 2009 a zúčastnili se jej zástupci mateřských škol ze Slovenska, Polska, České republiky a Turecka. Více o projektu se dovíte na těchto stránkách.

29.4.2011 – Tomuto projektu byl udělen národní certifikát kvality 2011. Zažádala o něj Mateřská škola Chomýž a Mateřská škola ze Slovenska – Mošovce.

Udělení certifikátu kvality 2011 – Matematika hravě

V dubnu 2011 byl udělen národní certifikát kvality „Quality Label“ projektu Matematika hravě. Qualitylabel_matematika_hrave.pdf (158,8 kB

 

Zahájeny nové projekty eTwinning

Zahájili jsme nové projekty eTwinning. Spolupráce se zahraničními kolegy a dětmi se nám daří a líbí.
1) v březnu 2011 jsme se zapojili do projektu s názvem
„Matematyka w kadrze“ – s Polskou a Slovenskou školou. My jsme název přeložili do češtiny jako „Matematika v objektivu“.

2) v dubnu 2011 jsme začali spolupracovat se školami ve Slovinsku, Slovensku, Chorvatsku a Polsku na projektu s názvem
„Dictionarum pentum linguorum“

3) v dubnu 2011 jsme zahájili spolupráci na projektu Naši sosedje se Slovinskem a Polskem

Školní rok 2014/2015 projekt „Šťastné děti“

Ve školním roce 2014/2015 se naše mateřská škola zapojila do projektu „Šťastné děti“ s polskými a českými MŠ. V rámci tohoto projektu jsme uspořádali videokonferenci na téma „Velikonoce“

Videokonference 1
videokonference1

Videokonference 2
videokonference2

Videokonference 3
videokonference3

Videokonference 4
videokonference4

 

V roce 2015 slaví eTwinning 10 let.

V rámci oslav jsme se zapojili do hry.

Reprezentační tým – LÁZEŇÁCI

lazenaci

 

Prezentace školy žáky

Ščotková 6. roč.
Ščotková 6.ročník prezentace.ppsx

Boušková, Vozecká 6. roč.
10 let eTwinning.ppsx

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde