Mateřská škola

V mateřské škole vychováváme a vzděláváme děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let na základě doporučení ošetřujícího lékaře a starší děti s odloženou školní docházkou.

Pro mnohé děti je to první možnost pobytu v dětském kolektivu, kde navazují kontakty, učí se spolupracovat. Tuto možnost mnohdy v místě bydliště nemají. Pro rodiče je to příležitost dozvědět se, jak mají s dětmi pracovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

Při individuálních činnostech se děti procvičují a zdokonalují v grafomotorice a kresbě, v komunikaci a řeči, v rozvoji rozumových schopností, v rozvoji zrakového a sluchového vnímání, v rozvoji pracovních schopností, dovedností a návyků.

Speciální výchovně vzdělávací program je připravován učitelkou MŠ tak, aby respektoval individuální zvláštnosti dětí a aby rozvíjel jejich stávající schopnosti. Pedagogové pomáhají prožívat pobyt v lázních dětem bez stresu prostřednictvím různých speciálních technik s prvky muzikoterapie a arteterapie.

Mateřská škola je v provozu od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 14,15 hod (v úterý do 14:00 hod). Po snídani je rehabilitační program prokládán výchovně vzdělávací činností. Na oběd chodí děti v rámci svého oddělení nebo s rodiči. Po obědě děti pokračují v činnostech nebo relaxují a po ukončení provozu mateřské školy předává učitelka děti do péče zdravotníků nebo rodičů.

Pro zařazení dítěte do mateřské školy je třeba vyplnit přihlášku do MŠ.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat