Category Archives: Školní akce 2015/2016

VZPoura úrazům – 21.6.2016

Každý rok se vinou úrazu ocitne na vozíčku 200 dětí.VZP proto ve spolupráci s dvěma vozíčkáři připravila program, věnovaný tomu, jak se vyhnout úrazům páteře a míchy. Vozíčkáři Jarka a Honza se podělili o své vlastní příběhy, popsali, jaký je

DEN DĚTÍ – 1.6. 2016

Den dětí se rozhodlo oslavit i počasí a nachystalo pro nás krásný den se sluníčkem. Vydali jsme se s dětmi prvního stupně do venkovního amfiteátru v lázních a rozdělili se do družstev. Paní učitelky nám nachystaly řady úkolů – luštili

PROJEKT – ŽIVOT A DOBA KARLA IV.

K 700.výročí narození Karla IV. jsme 23.5.2016 uspořádali projektový den.Pomocí zábavných animovaných filmů jsme se dozvěděli zajímavosti ze života tohoto panovníka, zjistili jsme, kolik měl žen a dětí, jaký byl jejich osud, zopakovali jsme si znaky gotického slohu, poznávali nejslavnější

EKOLOGIE – ODPADY

Ve středu 11.května 2016 jsme se zúčastnili vzdělávacího programu, který byl zaměřen na problematiku odpadu, jeho třídění a recyklaci. Lidé zamořují svou Zemi množstvím odpadků, a proto už dnes nikoho nepřekvapí, že je třeba odpad třídit a recyklovat. Formou soutěží

Zpívající spisovatel

V pátek 15. dubna 2016 navštívil naši školu spisovatel a muzikant Marek Šolmes Srazil se svým programem pro žáky I.stupně. Pan Srazil pracuje jako učitel v mateřské školce, skládá písničky a básničky, hraje ve dvou kapelách, píše pohádky a často

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA

V úterý a ve středu 15. a 16. března jsme na lázeňské kolonádě opět uspořádali výstavu výrobků našich žáků a pedagogů. V konkurenci profesionálních prodejců jsme obstáli velmi dobře, návštěvníci i zaměstnanci lázní si velikonoční kraslice, keramiku, zvířátka ze slámy

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 7.března 2016

Velikonoční svátky jsou spojeny s předzvěstí jara. Letos to zatím v přírodě ještě příliš jarně nevypadá, ale naše tradiční výstavka výrobků se přiblížila, a proto jsme celé pondělí věnovali práci na výrobcích pro velikonoční výstavku. Děti z prvního stupně vytvářely

Zdravotní klauni

Veselé zpestření dopoledního vyučování dětí ze speciální třídy přivezli v pátek 19. 2. až z Brna zdravotní klauni. Vystoupili s projektem Kutálka, což je speciální projekt pro děti s kombinovaným postižením, který vznikl v Holandsku. Je to představení kombinující jednoduchý příběh s hudbou a několika málo

Beseda s Policií ČR

Stalo se už na naší škole dobrou tradicí zvát si na besedy s žáky příslušníky Policie České republiky.Tentokrát se hlavním tématem besedy stala osobní bezpečnost dětí a mládeže.Dozvěděli jsme se, jaká jsou práva,ale také povinnosti občana naší republiky, co všechno

Akce agentury Rozchodník

Agentura Rozchodník připravila pro žáky naší školy dvě akce s názvy Indiáni a Ekostopa. INDIÁNI V pondělí 18. 1. čekalo žáky I. stupně místo výuky povídání o Indiánech. Žáci se seznámili s indiánskou teorií vzniku života na Zemi. Besedovali o životě Indiánů, o