O nás

Nedílnou součástí komplexní rehabilitace dětí léčených v Sanatoriích Klimkovice je pedagogická rehabilitace, kterou zajišťuje Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, p. o. se všemi svými součástmi – mateřskou školou, základní školou, školní družinou a školním klubem.

Všechny součásti školy jsou umístěny v 1. patře budovy dětské léčebny a zahájily svou činnost ve školním roce 1994/95, měsíc po zahájení provozu lázní.

Výuka ve škole probíhá ve dvou tříhodinových blocích, aby léčené děti měly dostatek prostoru pro rehabilitaci. Výuka navazuje na vzdělávací programy kmenových škol jednotlivých žáků a je tudíž individuální.

Ve šk. r. 2007/2008 jsme navázali partnerskou spolupráci mezi evropskými školami v rámci projektu eTwinning.

Děti jsou zařazovány do tříd podle věku, mentálního postižení a podle toho, jakou školu a kterou třídu navštěvují ve svém bydlišti. Nastupují do školy průběžně každý týden. Délka pobytu v sanatoriu se liší dle diagnózy a zdravotního stavu dítěte (pobyt dětí s gynekologickými diagnózami trvá minimálně 4 týdny, s neurologickými diagnózami až 8 týdnů).

Cílem pedagogů naší školy je, aby děti co nejméně pociťovaly odloučení od rodičů, domova a kamarádů, ty nejmenší aby měly pocit bezpečí a citového zázemí a také aby se žáci po návratu zpět do své kmenové školy zapojili do výuky bez problémů.

O tom, že žáci mají učivo zvládnuto, svědčí zpětné informace učitelů kmenových škol. Děti odjíždějí domů spokojené, v psychické pohodě a rády se vracejí právě k nám. Jsou obohaceny o nové kamarádské vztahy, učí se pomáhat tělesně i mentálně postiženým.

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde