O nás

Nedílnou součástí komplexní rehabilitace dětí léčených v Sanatoriích Klimkovice je pedagogická rehabilitace, kterou zajišťuje organizace Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, p. o., která vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny a školního klubu. Od šk. roku 2019/20 otevíráme pouze školní klub.

Všechny součásti školy jsou umístěny v 1. patře budovy dětské léčebny a zahájily svou činnost ve školním roce 1994/95, měsíc po zahájení provozu lázní.

Výuka ve škole probíhá ve dvou tříhodinových blocích vzhledem k náročnosti léčebných procedur. Výuka probíhá dle ŠVP naší školy a navazuje na vzdělávací programy kmenových škol jednotlivých žáků, je uplatňován individuální přístup.

Žáci jsou zařazováni do tříd podle věku, podle toho, jakou školu a kterou třídu navštěvují ve svém bydlišti. Nastupují do školy průběžně. Délka pobytu v sanatoriu se liší dle diagnózy a zdravotního stavu žáka.

V rámci vzdělávání v mateřské škole rozvíjíme u dětí schopnost učení, osvojení základních hodnot, získání osobní samostatnosti. Děti jsou vzdělávány v heterogenní skupině v třídě MŠ. Učitelka vytváří dětem optimální emocionální a tvůrčí zázemí. Ke každému dítěti přistupuje individuálně s ohledem na aktuální zdravotní stav.

Pedagogové naší školy se snaží všem dětem a žákům pobyt ve škole zpříjemnit, aby co nejméně pociťovaly odloučení od rodičů, domova a kamarádů.