Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,

naše škola je od 11. 5. 2020 opět otevřená. Vaše dítě může být přijato k docházce do MŠ i ZŠ pouze na základě písemně projeveného zájmu.

Základní hygienické podmínky:

- Bezinfekčnost – vyplněný formulář

- Žáci ZŠ musí mít 2 roušky a igelitový sáček na jejich odložení během pobytu ve třídě

- Děti MŠ se mohou vzdělávat bez roušek

- Pravidelné mytí rukou, dodržování odstupů při pobytu ve třídě i na chodbě

Pokud je to možné, zajistěte prosím požadavky na výuku příslušného učiva ze strany kmenové ZŠ.

Provozní doba školy, provoz školy a způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání dětí/žáků se nemění.

Škola se řídí pokyny MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20 a Ochrana zdraví a provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/20.